پراکنش گیاهان، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در باززایی جمعیت آن‌ها محسوب می‌شود. این عامل، حوزه‌ی بالقوه انتشار جغرافیایی گیاهان خودرست (علف‌های هرز) و مهاجم را تعیین می‌کند و به‌عنوان مهمترین روش برای هجوم به زیست‌بوم‌های جدید شناخته می‌شود. گیاهان مهاجم بر خلاف گیاهان خودرست، غالبا بومی نبوده و با ورود خود به منطقه جدید مشکلات گسترده‌ای از جمله تهدید سلامت انسان و سایر جانوران، کاهش تنوع زیستی و خسارت چشمگیر به محصولات کشاورزی را به دنبال خواهند داشت. بر اساس برآوردهای انجام شده، تهاجم گیاهی در مقیاس جهانی، سالانه یک‌و‌نیم تریلیون دلار خسارت اقتصادی به همراه دارد. از این رو، شناخت روش‌های پراکنش و مدیریت آن‌ها بسیار مهم و ضروری است، به‌طوری‌که در حال حاضر این حوزۀ تحقیقاتی بسیار فعال است و جنبه‌های گسترده‌ای از بوم‌شناختی و تکامل را در بر می‌گیرد. در نوشتار حاضر، سعی شده است تا جنبه‌های پراکنش و مهاجرت گیاهان خودرست و مهاجم با تأکید بر عوامل بوم‌شناختی مورد بحث قرار گیرند. برای رفع خلأ اطلاعاتی در این زمینه، به‌ویژه از دیدگاه بوم‌شناختی و حفظ تنوع زیستی، نویسندگان تلاش کرده‌اند تا مجموعه‌ای درخور برای پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند تهیه و تدوین کنند. در فصل اول به پویایی جمعیت گیاهان خودرست و مهاجم و در فصل دوم، بوم‌شناسی پراکنش گیاهان پرداخته شده است. سازوکارهای پراکنش گیاهان خودرست و مهاجم و عوامل مؤثر بر آن در فصل سوم و اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش این قبیل گیاهان در فصل چهارم مورد بحث قرار گرفته است و در نهایت در فصل پنجم مدیریت پراکنش گیاهان خودرست و مهاجم با تأکید بر راهبردهای مبتنی بر تنوع زیستی و رویکردهای بوم شناسی بررسی شده است.

برای تهیه کتاب به سایت انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد مراجعه فرمایید.

 

مهاجرت و پراکنش گیاهان خودرست و مهاجم

اخبار دانشکده