صبح امروز، پنجشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، آقای دکتر سعید طریقی از مرکز تحقیقات صنعتی گاو شیری دانشکده بازدید کرد.
در این بازدید، که آقای دکتر تقی زاده، دانشیار گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی و آقای مهندس محمد امین مهرجردی، مسئول فنی واحد مذکور حضور داشتند، عملکرد، قابلیت ها، طرح ها و زمینه های رشد و توسعه آن مورد بررسی قرار گرفت.

 شایان ذکر است مركز تحقیقات گاو شیری صنعتی که در سال 1359 در محل ضلع شمالی مزرعه دانشکده واقع در شهرک طرق ایجاد گردیده است، از ساختمان ها، تأسیسات و تجهیزات متناسبی برخوردار است. این واحد به ظرفیت صدها رأس گاو اصیل و مساحت 7/4 هكتار دارای بخش های مختلف پرورش گوساله، تلیسه، گاو شیری، مجتمع انبارها و آسیاب میكسر، سیلوها، سالن های تحقیقاتی، کلینیک و آزمایشگاه و واحدهای مسكونی مخصوص كارگران و دانشجویان است.

این واحد علاوه بر ارائه خدمات مناسب به دانشجویان و محققان، یكی از بهترین گاوداری های منطقه و كشور از نقطه نظر شاخص های تولید و ارائه خدمات مختلف می باشد. در کنار وظایف آموزش و پژوهش، مرکز تحقیقات گاو شیری دانشکده روزانه به طور متوسط ۸ تن شیر خام مرغوب را برای صنعت لبنیات منطقه تأمین می کند. دانشکده های کشاورزی و دامپزشکی برای امور آموزش و پژوهش از این مرکز استفاده می کنند.

بازدید دکتر طریقی از مرکز گاو شیری

 

بازدید دکتر طریقی از مرکز گاو شیری

 

بازدید دکتر طریقی از مرکز گاو شیری

اخبار دانشکده