امروز یکشنبه ۱۲ فروردین ماه، آقای دکتر طریقی ضمن صحبت و گفتگو با پرسنل و دانشجوها و آشنایی با مسائل و مشکلات مجموعه، از بخش های مختلف آن از جمله سالن مرغ تخمگذار، استخر پرورش ماهی، سالن پرورش بلدرچین، واحد پرورش گوسفند، مزرعه شترمرغ و سالن مرغ گوشتی بازدید کردند.

بازدید دکتر طریقی از یستگاه دامپروری

بازدید دکتر طریقی از یستگاه دامپروری

بازدید دکتر طریقی از یستگاه دامپروری

بازدید دکتر طریقی از یستگاه دامپروری

بازدید دکتر طریقی از یستگاه دامپروری

بازدید دکتر طریقی از یستگاه دامپروری

بازدید دکتر طریقی از یستگاه دامپروری

بازدید دکتر طریقی از یستگاه دامپروری

بازدید دکتر طریقی از یستگاه دامپروری

اخبار دانشکده