مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده کشاورزیمراسم تکریم دکتر رضا ولی زاده و معارفه دکتر سعید طریقی به عنوان رئیس دانشکده کشاورزی، روز یکشنبه 2 اردیبهشت‌ماه 1403 با حضور دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از مدیران و کارشناسان دانشگاه در دانشکده کشاورزی برگزار شد.

در این مراسم دکتر ولی زاده گزارشی از فعالیت‌های دوران مسئولیت خود را شرح داد. سپس دکتر طریقی در سخنانی ضمن تشکر از حسن اعتماد رئیس دانشگاه، به شرح مهمترین برنامه‌ها و اهداف خود پرداخت .

در پایان مراسم دکتر میرزائی با اهدای لوح از زحمات رئیس پیشین دانشکده کشاورزی تقدیر به عمل آورد و حکم انتصاب را به دکتر طریقی اهدا نمود و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

 

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده کشاورزی

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده کشاورزی

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده کشاورزی

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده کشاورزی

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده کشاورزی

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده کشاورزی

مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده کشاورزی

اخبار دانشکده