اطلاعیه برگزاری آزمون کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

به اطلاع می رساند آزمون اخلاق در پژوهش های زیست - پزشکی، ساعت 12:30 پنج شنبه 1403/02/27 به صورت مجازی (چهار گزینه ای) در لینک https://vu.um.ac.ir/course/view.php?id=22067 برگزار خواهد شد. ضروری است شرکت کنندگان نکات زیر را جهت شرکت در آزمون در نظر داشته باشند:

  • افرادی که متقاضی آزمون می باشند، نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، دانشکده و رشته خود را به آدرس حداکثر تا تاریخ 25 ارديبهشت ماه ایمیل نمایند.
  • متقاضیان جهت انجام امور ثبت نام در آزمون، قبل از ارسال ایمیل، حتما یکبار در https://vu.um.ac.ir لاگین شده باشند. (در غیر اینصورت امکان ثبت نام در کارگاه نخواهد بود).
  • دسترسی به فایل های امتحان در آدرس زیر موجود می باشد:
    https://vu.um.ac.ir/course/view.php?id=22067
  • ضمنا لینک مربوط به گواهی های هر دوره، پس از برگزاری، متعاقبا در بخش اطلاعیه های سایت معاونت پژوهشی اعلام خواهد شد.

اخبار دانشکده