نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی
نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی از فروردین ماه سال 1386 به صورت دو شماره در سال منتشر شده است  و از فروردین ماه سال 1389 به صورت فصلنامه (4 بار در سال) منتشر می شود.
این نشریه مقالات پژوهشی ارزشمند پژوهشگران گرانقدر در حوزه های مختلف اقتصاد کشاورزی در زمینه های مدیریت کشاورزی، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست را که برای اولین بار منتشر می شود مورد پذیرش قرار می دهد.

  • رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: الف
  • رتبه Q1 و ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1397: 0.281
  • ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1396: 0.148