نشریه ماشین های کشاورزی
نشریه علمی ماشین های کشاورزی از فروردین ماه سال 1390 به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران منتشر می‌شود.
این نشریه از تاریخ 7 بهمن 1399 مجوز انتشار به‌صورت فصلنامه را دریافت کرده است و از سال 1401، چهار شماره در سال چاپ خواهد کرد. در این نشریه مقالات در دو نوع پژوهشی و کوتاه و به دو زبان فارسی یا انگلیسی قابل بررسی هستند.