اصلاح نباتات در کشاورزی پایدار
  • نویسنده: میچل برت کالاوی (Mitchell Brett Callaway)
  • مترجم: عبدالرضا باقری، عوض کوچکی، اسکندر زند
  • تاریخ انتشار: 1375
  • شابک (ISBN): 978-964-602-316-1‬‬
  • ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد مشهد
  • تعداد صفحات: 159
  • عنوان به انگلیسی: Crop improvement for sustainable agriculture