نشریه ماشین های کشاورزی
نشریه علمی ماشین های کشاورزی از فروردین ماه سال 1390 به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران منتشر می‌شود.
این نشریه از تاریخ 7 بهمن 1399 مجوز انتشار به‌صورت فصلنامه را دریافت کرده است و از سال 1401، چهار شماره در سال چاپ خواهد کرد. در این نشریه مقالات در دو نوع پژوهشی و کوتاه و به دو زبان فارسی یا انگلیسی قابل بررسی هستند.
 
نشریه آب و توسعه پایدار
گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت آب و فاضلاب مشهد از سال 1392 اقدام به انتشار نشریه «آب و توسعه پایدار» نموده است. از آذر سال 1398 این نشریه به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این نشریه حاصل فعالیت های علمی مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن هیدرولیک ایران است.
هدف این نشریه کمک به بهبود روش های اجرایی در عرصه مدیریت و مهندسی منابع و مصارف آب از طریق انتشار تجربیات موفق اجرایی و نتایج تحقیقات کاربردی و فناوری های نوین است.
محتوای موضوعی مقالات در این نشریه شامل موارد زیر است:
 • مدیریت آب و اقتصاد
 • ریسک، پایداری و تاب آوری
 • منابع آب سطحی و زیرزمینی
 • آبیاری و کشاورزی
 • انتقال آب و سازه های آبی
 • کیفیت آب، بازچرخانی و فاضلاب
 • آب، اکوسیستم و محیط زیست

 • رتبه در ارزیابی سال 1399 نشریات علمی کشور: الف
 • ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 1397: رتبه Q2 و ضریب تاثیر 0.19
نشریه بوم شناسی کشاورزی
نشریه علمی - پژوهشی بوم شناسی کشاورزی ابتدا در سال 1388 بصورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 بصورت فصلنامه و زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود.
این نشریه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور، موفق به کسب رتبه "ب" شده است.
 
نشریه پژوهش های علوم دامی ایران
نشریه علمی پژوهش های علوم دامی ایران ابتدا در سال 1388 به صورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 به صورت فصلنامه منتشر می‌شود.
این نشریه وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد، مقالات تحقیقی نویسندگان داخلی و خارجی را در زمینه علوم دامی با گرایش های زیر به زبان فارسی و بر اساس دستورالعمل، جهت چاپ در نشریه می پذیرد:
 • تغذیه دام (تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور)
 • ژنتیک و اصلاح نژاد دام (کمی و مولکولی)
 • فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دامی
 • تولیدات و پرورش دام و طیور
 • پرورش زنبور عسل و آبزیان
 
نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران
نشریه علمی پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران از فروردین ماه سال 1384 بصورت دوفصلنامه، از فروردین 1389 بصورت فصلنامه (4 جلد به زبان فارسی) و از فروردین سال 1394 به صورت دوماهنامه (4 جلد به زبان فارسی و 2 جلد به زبان لاتین) با همکاری انجمن علوم و صنایع غذایی ایران منتشر می‌شود.
نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، مقاله های برگرفته از نتایج پژوهشی در زمینه مهندسی، شیمی، میکروبیولوژی و تکنولوژی مواد غذایی و همچنین مقاله هایی که جنبه بین رشته ای داشته را مورد توجه قرار می دهد.
این نشریه در آخرین ارزیابی وزارت علوم رتبه الف را کسب کرده است و دارای ضریب تاثیر 0/090 در ISC می باشد.
 

نشریات علمی و پژوهشی