1. اخبار دانشکده
  2. جلسات دفاع
  3. همایش ها
  4. مدیریت توسعه
  5. انجمن های علمی
  6. پیوندها

همه اخبار

همه جلسات دفاع

چهارشنبه, 27 آذر 1398 09:36

افتتاحیه همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید به میزبانی گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، صبح امروز چهارشنبه 27 آذر ماه 1398، برگزار شد. در افتتاحیه این همایش،...

دوشنبه, 25 آذر 1398 04:44

یکشنبه 24 آذر 1398

همه همایش ها

چهارشنبه, 01 شهریور 1402 11:27

آشنایی با دوره کارآموزی بلندمدت فرصتی استثنایی برای ورود دانشجویان به بازار کار کارآموزی بلند مدت، یک دوره یکساله حضور دانشجویان دانشگاه فردوسی در صنایع و شرکت‌های مرتبط با حوزه رشته‌های آن‌ها...

سه شنبه, 20 آذر 1397 09:57

1- بیماری زوال و خشکیدگی درختان مو در تاکستان ها این بیماری که در منطقه شیوع زیادی دارد با نام محلی کور چشمه در بین زارعین شناخته شده است. علایم بیماری کندی رشد، دیر سبز شدن درخت در بهار، عقب ماندگی...

دوشنبه, 15 مرداد 1397 08:12

معرفی همكاران مركز مسئول توسعه و انتقال فناوری: آقای دكتر جلال برادران مطیع كارشناس مركز: برنامه استراتژیک دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 1- چشم انداز دفتر ارتباط با جامعه...

همه مطالب

شنبه, 16 آذر 1398 06:10

با وجود امکانات آموزشی - رفاهی بسیاری که در دانشگاه و دانشکده وجود دارد، اطلاع از این امکانات موجب استفاده و بهره برداری بیشتر دانشجویان در طول تحصیل خواهد شد. انجمن های علمی دانشکده کشاورزی با هدف...

دوشنبه, 11 آذر 1398 04:21

انجمن علمی به عنوان یک تشکل خودجوش که بدنه‌ی اصلی آن دانشجویان هستند امکانی برای فعالیت داوطلبانه دانشجویان در جهت پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش‌های نوین و تخصصی در دانشگاه است. به نوعی فعالیت...

همه مطالب

اطلاعیه‌های آموزش

اقلیم2

تالیف: پاول سی. دی. نیوتن و همکاران، ترجمه: علیرضا کوچکی-مهدی نصیری محلاتی-لیلی تبریزی-محمدخیرخواه-رضا میرزایی تالارپشتی، تاریخ نشر: پاییز 1389
 امروزه تغيير اقليم بصورت يكي از چالش‌هاي مهم انسان درآمده است و طيف گسترده‌اي از مردم شامل دانشمندان، سياستمداران و ساير اقشار را به‌خود مشغول داشته است. گرچه تغيير اقليم در طي تاريخ هميشه وجود داشته است ولي فعاليت‌هاي بي رويه انسان در حال حاضر به‌شدت آن افزوده است و به‌دليل تغيير اقليم به‌شكل فعلي آن كليه فعاليت‌هاي بشر را تحت تأثير قرار خواهد داد و به همين دليل نوعي بسيج جهاني براي كاهش مخاطرات آن در حال وقوع است. بدون ترديد كشاورزي به‌علت ماهيت بيولوژيكي آن از يك طرف و جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي مرتبط با آن از طرف ديگر بيشترين آسيب را از تغييرات اقليمي خواهد ديد و به همين دليل ارائه راه‌حل‌هايي براي كاهش مخاطرات و نيز سازگاري به آن بسيار ضروري است. كتاب حاضر اثر تغييرات بر كليه جنبه‌هاي كشاورزي ازجمله بر چرخه‌هاي زيست زمين شيميايي، فراهمي آب و عناصر غذايي، تقاضاي آب و عناصر غذايي در شرايط تغيير اقليم، اثرات تغيير اقليم بر تثبيت زيستي نيتروژن، شبكه‌هاي غذايي در شرايط تغيير اقليم، پايداري توليدات كشاورزي در شرايط تغيير اقليم، اثر تغيير اقليم بر آفات، بيماري‌ها، علف‌هاي هرز و ريز موجودات خاك و بالاخره راه‌هاي سازگاري به آن را مورد بحث قرار داده است.
 
 
 
کتاب های دانشکده

صندوق قرض الحسنه دانشکده کشاورزی

ویدئوها و وبینارهای آموزشی

وبینارها مصاحبه ها

وبینارها

مصاحبه ها

نشریات علمی و پژوهشی

2500 دانشجو
116 عضو هیات علمی
11875 دانش آموخته
90 دانشجوی بین المللی
188 رشته/مقطع تحصیلی
10 گروه آموزشی