1. اخبار دانشکده
 2. جلسات دفاع
 3. همایش ها
 4. مدیریت توسعه
 5. انجمن های علمی
 6. پیوندها

همه اخبار

همه جلسات دفاع

چهارشنبه, 27 آذر 1398 09:36

افتتاحیه همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید به میزبانی گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، صبح امروز چهارشنبه 27 آذر ماه 1398، برگزار شد. در افتتاحیه این همایش،...

دوشنبه, 25 آذر 1398 04:44

یکشنبه 24 آذر 1398

همه همایش ها

چهارشنبه, 01 شهریور 1402 11:27

آشنایی با دوره کارآموزی بلندمدت فرصتی استثنایی برای ورود دانشجویان به بازار کار کارآموزی بلند مدت، یک دوره یکساله حضور دانشجویان دانشگاه فردوسی در صنایع و شرکت‌های مرتبط با حوزه رشته‌های آن‌ها...

سه شنبه, 20 آذر 1397 09:57

1- بیماری زوال و خشکیدگی درختان مو در تاکستان ها این بیماری که در منطقه شیوع زیادی دارد با نام محلی کور چشمه در بین زارعین شناخته شده است. علایم بیماری کندی رشد، دیر سبز شدن درخت در بهار، عقب ماندگی...

دوشنبه, 15 مرداد 1397 08:12

معرفی همكاران مركز مسئول توسعه و انتقال فناوری: آقای دكتر جلال برادران مطیع كارشناس مركز: برنامه استراتژیک دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 1- چشم انداز دفتر ارتباط با جامعه...

همه مطالب

شنبه, 16 آذر 1398 06:10

با وجود امکانات آموزشی - رفاهی بسیاری که در دانشگاه و دانشکده وجود دارد، اطلاع از این امکانات موجب استفاده و بهره برداری بیشتر دانشجویان در طول تحصیل خواهد شد. انجمن های علمی دانشکده کشاورزی با هدف...

دوشنبه, 11 آذر 1398 04:21

انجمن علمی به عنوان یک تشکل خودجوش که بدنه‌ی اصلی آن دانشجویان هستند امکانی برای فعالیت داوطلبانه دانشجویان در جهت پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش‌های نوین و تخصصی در دانشگاه است. به نوعی فعالیت...

همه مطالب

اطلاعیه‌های آموزش

 • نویسنده: سید ص‍ف‍در ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، محمد قربانی
 • تاریخ انتشار: 1390
 • شابک (ISBN): 978-964-386-090-5
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 128
 • عنوان به انگلیسی: Economics of soil Erosion
 • مشاهده صفحات اولیه کتاب

خاک، یکی از عناصر چهارگانه حیات و مهمترین مؤلفه ها در فرآیند تولید محصولات زراعی محسوب می شود. از سوی دیگر، نقش کلیدی در امنیت غذایی، خودکفایی کشورها در تولید مواد غذایی، اقتصاد ملی و نیز بین الملل و کشاورزی پایدار و متوازن دارا می باشد ...

این کتاب برای استفاده درسی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد و اقتصاد کشاورزی در درس های اقتصاد منابع طبیعی و اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی مناسب است. همچنین برخی از مباحث آن برای استفاده کارشناسان منابع طبیعی و کشاورزی و نیز سیاست گذاران و برنامه ریزان عرصه کشاورزی مطلوب می باشد. خاک، یکی از عناصر چهارگانه حیات و مهمترین مؤلفه ها در فرآیند تولید محصولات زراعی محسوب می شود. اهمیت این عنصر تا حدی است که در فرهنگ و ادب فارسی به استعاره ای معنوی تبدیل شده است و حفاظت و نیالودن آن در دستورهای مذهبی و فرهنگ مردم ایران، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، نقش کلیدی در امنیت غذایی، خودکفایی کشورها در تولید مواد غذایی، اقتصاد ملی و نیز بین الملل و کشاورزی پایدار و متوازن دارا می باشد. سر انجام اینکه، به رغم توجه به تحقیقات در محیط های کشت بدون خاک (هیدرپونیک)، خاک همچنان به عنوان مهمترین، ارزان ترین و اقتصادی ترین محیط تولید زراعی محسوب می شود.

 • فصل 1. مقدمه
 • فصل 2. مروری بر ادبیات اقتصاد فرسایش خاک
 • فصل 3. اقتصاد‌ فرسایش‌ خاک: تئوری و روش های ‌اندازه گیری‌
 • فصل 4. الگوی نظری اقتصاد فرسایش خاک
 • فصل 5. الگوی اقتصادی کاربردی فرسایش خاک در ایران

خ‍اک‌ -- ف‍رس‍ای‍ش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه های‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ای‍ران‌
کتاب های دانشکده

صندوق قرض الحسنه دانشکده کشاورزی

ارزشیابی دروس

ارزشیابی دروس عملی در نیمسال دوم 1402 ارزشیابی دروس عملی در نیمسال دوم 1402

ویدئوها و وبینارهای آموزشی

وبینارها مصاحبه ها

وبینارها

مصاحبه ها

نشریات علمی و پژوهشی

2500 دانشجو
116 عضو هیات علمی
11875 دانش آموخته
90 دانشجوی بین المللی
188 رشته/مقطع تحصیلی
10 گروه آموزشی