1. اخبار دانشکده
 2. جلسات دفاع
 3. همایش ها
 4. مدیریت توسعه
 5. انجمن های علمی
 6. پیوندها

همه اخبار

همه جلسات دفاع

چهارشنبه, 27 آذر 1398 09:36

افتتاحیه همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید به میزبانی گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، صبح امروز چهارشنبه 27 آذر ماه 1398، برگزار شد. در افتتاحیه این همایش،...

دوشنبه, 25 آذر 1398 04:44

یکشنبه 24 آذر 1398

همه همایش ها

چهارشنبه, 01 شهریور 1402 11:27

آشنایی با دوره کارآموزی بلندمدت فرصتی استثنایی برای ورود دانشجویان به بازار کار کارآموزی بلند مدت، یک دوره یکساله حضور دانشجویان دانشگاه فردوسی در صنایع و شرکت‌های مرتبط با حوزه رشته‌های آن‌ها...

سه شنبه, 20 آذر 1397 09:57

1- بیماری زوال و خشکیدگی درختان مو در تاکستان ها این بیماری که در منطقه شیوع زیادی دارد با نام محلی کور چشمه در بین زارعین شناخته شده است. علایم بیماری کندی رشد، دیر سبز شدن درخت در بهار، عقب ماندگی...

دوشنبه, 15 مرداد 1397 08:12

معرفی همكاران مركز مسئول توسعه و انتقال فناوری: آقای دكتر جلال برادران مطیع كارشناس مركز: برنامه استراتژیک دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 1- چشم انداز دفتر ارتباط با جامعه...

همه مطالب

شنبه, 16 آذر 1398 06:10

با وجود امکانات آموزشی - رفاهی بسیاری که در دانشگاه و دانشکده وجود دارد، اطلاع از این امکانات موجب استفاده و بهره برداری بیشتر دانشجویان در طول تحصیل خواهد شد. انجمن های علمی دانشکده کشاورزی با هدف...

دوشنبه, 11 آذر 1398 04:21

انجمن علمی به عنوان یک تشکل خودجوش که بدنه‌ی اصلی آن دانشجویان هستند امکانی برای فعالیت داوطلبانه دانشجویان در جهت پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش‌های نوین و تخصصی در دانشگاه است. به نوعی فعالیت...

همه مطالب

اطلاعیه‌های آموزش

اقتصاد و بوم شناسی: مرزهای نو و توسعه پایدار
 • نویسنده: ادوارد ب‍ارب‍ی‍ر
 • مترجم: محمود دانشور کاخکی، سیاوش دهقانیان، ف‍رخ دی‍ن‌ ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • شابک (ISBN): 978-964-386-119-3
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 248
 • عنوان به انگلیسی: Economics and Ecology: New Frontiers and Sustainable Development

اقتصاد و بوم شناسی اغلب به عنوان بررسی روابط میان موجودات و محیط زیست آن ها تعریف می شود. کتاب حاضر سعی دارد تا به مبانی تلفیق این دو رشته نگاهی داشته باشد و ...

اقتصاد و بوم شناسی اغلب به عنوان بررسی روابط میان موجودات و محیط زیست آن ها تعریف می شود. کتاب حاضر سعی دارد تا به مبانی تلفیق این دو رشته نگاهی داشته باشد و این موضوع را از دیدگاه های مختلفی بررسی می کند و به دنبال مسائلی چون توسعه پایدار از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی است.

 • فصل 1. مقدمه: اقتصاد و بوم شناسی - مرز آینده
 • فصل 2. توسعه پایدار زیست محیطی: شرایط اقتصادی بهینه
 • فصل 3. تحلیل نظام های اقتصادی بوم شناختی: نظم و بی نظمی
 • فصل 4. کشاورزی پایدار: مبادله با بهره وری، ثبات و برابری
 • فصل 5. تنش، شوک و پایداری استفاده بهینه از منابع در یک محیط تصادفی
 • فصل 6. ظرفیت چرای اقتصادی و بوم شناختی: کاربرد در نظام های مرتعی (چوپانی) زیمباوه
 • فصل 7. حفاظت از جنگل های گرمسیری و تنوع زیستی: یک الزام نوین بوم شناختی
 • فصل 8. رشد اقتصادی بهینه و حفاظت از تنوع زیستی
 • فصل 9. ارزش منظره ای فیل ها
 • فصل 10. بوم شناسی و اقتصاد جزایر کوچک: چارچوبی برای توسعه پایدار
 • فصل 11. توسعه پایدار اقتصادی: اصول اقتصادی و اخلاقی

س‍ی‍اس‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار، ب‍وم ش‍ن‍اس‍ی‌
کتاب های دانشکده

صندوق قرض الحسنه دانشکده کشاورزی

ویدئوها و وبینارهای آموزشی

وبینارها مصاحبه ها

وبینارها

مصاحبه ها

نشریات علمی و پژوهشی

2500 دانشجو
116 عضو هیات علمی
11875 دانش آموخته
90 دانشجوی بین المللی
188 رشته/مقطع تحصیلی
10 گروه آموزشی