طرح دستیار فناوریطرح پذیرش دستیار فناوری با مشارکت پارک های علم و فناوری و دانشگاه های سراسر کشور

جهت اخذ اطلاعات بیشتر، سرکار خانم کردی کارشناس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه با شماره تماس 38802351 جهت پاسخگویی به سئوالات احتمالی معرفی می گردند.

اخبار دانشکده