Microbiology and Technology of Fermented Foods

کتاب «میکروبیولوژی و فناوری غذاهای تخمیری» اثر رابرت وین هاتکینز، که توسط آقای دکتر محمدباقر حبیبی نجفی، استاد گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، با همکاری مهندس رضا حاجی محمدی فریمانی، ترجمه و تدوین شده است، تازه‌ترین اثر انتشار یافته توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد است که به علاقه‌مندان این حوزه عرضه گردیده است.
غذاهای تخمیری در تمام فرهنگ‌ها، بخشی مهم از رژیم غذایی بشر را تشکیل می‌دهند. پیشرفت‌های علمی صورت گرفته پیرامون شناخت محصولات غذایی تخمیری، مدیون تلاش گروهی از متخصصان میکروبیولوژی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی، صنایع غذایی و خبرگان تولید این محصولات در سراسر جهان در 150 سال گذشته است. بی‌شک این آگاهی به بهبود درک ما از فرآیند تولید، بهبود ایمنی و کیفیت محصول و افزایش مقیاس تولید منجر شده است.
خوانندگان محترم در این کتاب با جنبه‌های مختلف غذاهای تخمیری آشنا می‌شوند. در نگارش این کتاب از دو رویکرد مکمل استفاده شده است. فصل‌های ابتدایی بر اساس رویکرد اول تنظیم شده‌اند و در آن‌ها مبانی مورد نیاز برای درک تخمیر، یعنی میکروب‌های مورد استفاده، متابولیسم و فیزیولوژی آن‌ها بررسی می‌شود. فصل‌های بعدی بر اساس رویکرد دوم، یعنی رویکردی محصول محور ارائه شده‌اند که خواننده می‌تواند با جنبه‌های مختلف تولید گروه‌های مختلف محصولات غذایی تخمیری آشنا شود.
غذاهای تخمیری، میکروب‌ها، متابولیسم و فیزیولوژی میکروبی، کشت‌های آغازگر، محصولات لبنی کشت داده شده، فرآورده‌های گوشتی تخمیری، فرآورده‌های گیاهی تخمیری، غذاهای تخمیری خاور دور و ...​ از موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.​

اخبار دانشکده