عنوان پایان نامهبرآورد خلاء عملکرد سیب زمینی در استان خراسان رضوی و تعیین سهم آب و نیتروژن در آن با استفاده از رهیافت مدل سازی
مقطع و رشته دکتری اگرواکولوژی
استاد راهنما آقای دکتر جهان
زمان ساعت 10، روز چهارشنبه، مورخ 1402/03/31
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع