عنوان پایان نامهبررسی دینامیسم ویروس تریستزای مرکبات
مقطع و رشته دکتری بیماری شناسی گیاهی گرایش ویروس شناسی و بیماری‌های ویروسی گیاهی
استاد راهنما آقای دکتر زکی عقل
زمان ساعت 10، روز سه شنبه، مورخ 1402/08/23
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع