احتراما به استحضار می‌رساند بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان مقطع کارشناسی با داشتن شرایط ذیل مجاز به انتخاب واحد در نیمسال سوم سال تحصیلی 1402_1401 (تابستان سال 1402) می‌باشند:

  1. تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی مطابق آیین‌نامه آموزشی، مجاز به انتخاب 6 واحد درسی در نیمسال تابستان می‌باشند.
  2. دانشجویانی که با اخذ 8 واحد درسی دانش‌آموخته می‌شوند، مطابق مقررات می‌توانند دروس باقی‌مانده را در نیمسال تابستان، با رعایت شرایط، به صورت معرفی به استاد اخذ نمایند و یا در دانشگاه‌های گروه “الف” و “ب” موجود در شیوه‌نامه پیوست، به صورت مهمان بگذرانند.
  3. در نیمسال تابستانی، مانند سایر نیمسال‌های تحصیلی، صرفا امکان اخذ یک درس عمومی از دروس گروه معارف اسلامی میسر است. در این راستا دانشجویان در صورت دانش‌آموختگی، می‌توانند تا سقف 2 درس از دروس عمومی گروه معارف اسلامی اخذ نمایند.

دانلود فایل پیوست

اطلاعیه های آموزش