عنوان پایان نامهجداسازی باکتری های اسید لاکتیک از دو نوع کشک محلی استان فارس (شهرستان آباده) و خراسان (منطقه کلات) و غربالگری آن ها بر اساس ویژگی های پروبیوتیکی
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی
استاد راهنما خانم دکتر شهیدی
زمان ساعت 10، روز شنبه، مورخ 1402/04/10
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع